Καινούργια αγορά

Η εταιρία μας κάνει την τέταρτη κατά σειρά αναβάθμιση σε εκτυπωτικό εξοπλισμό και αγοράζει το καινούργιο μοντέλο (2022) ψηφιακής πρέσσας της Develop! Έτσι μπορεί να παρέχει ακόμα υψηλότερης ποιότητας εκτυπώσεις.